Tên tiêu chuẩn: Trường mầm non - Yêu cầu thiết kế. (Kindergarten - Design requirements)

Thứ ba, 11/10/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Số tiêu chuẩn: TCVN 3907:2011 (Xuất bản lần 2).

Ngôn ngữ: Việt Nam. Số trang: 28.Địa chỉ tài liệu: TCDM.1875. Thư viện KHCN - Bộ Xây dựng.

Nội dung tài liệu:
TCVN 3907 : 2011 thay thế TCVN 3907 : 1984.
Tiêu chuẩn này do Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị và nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn. Bộ Xây dựng đề nghị. Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng thẩm định. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Phạm vi áp dụng:
- Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế khi xây dựng mới hoặc cải tạo các loại hình nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non.
- Tiêu chuẩn cũng có thể được áp dụng cho nhà trẻ, nhóm trẻ và lớp mẫu giáo độc lập.
 
Thư viện Bộ Xây dựng
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)