Tên đề tài: Nghiên cứu không gian xanh trong việc cải thiện và bảo vệ môi trường đô thị

Thứ hai, 20/11/2006 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Mã số đề tài: RD - 14 Chủ nhiệm đề tài: KS. Lê Phương Thảo. Cơ quan chủ trì thực hiện: Viện Quy hoạch đô thị - nông thôn. Địa chỉ tài liệu: KQNC.000802. Thư viện KHCN - Bộ Xây dựng.
Mục tiêu đề tài:
Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, đây cũng là thời kỳ tăng trưởng đô thị với tốc độ cao. Trong những năm qua, các đô thị nước ta đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Các đô thị đã đảm nhận vai trò là trung tâm phát triển của các ngành kinh tế quốc dân và các mặt của đời sống xã hội. Dự báo năm 2010 dân số đô thị sẽ lên tới 30,4 triệu người, chiếm 33 % dân số cả nước và tới năm 2020, dân số đô thị sẽ lên tới 46 triệu người, chiếm 45 % dân số cả nước. Đô thị phát triển đòi hỏi sự ổn định, bền vững và trường tồn trên cơ sở tổ chức hợp lý môi sinh và bảo vệ môi trường.
Mục tiêu chiến lược từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị cả nước, có cơ sở kinh tế, xã hội, kỹ thuật hiện đại, môi trường đô thị trong sạch, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, con người có tiện nghi sinh hoạt tốt nhất và phải được thoải mái trong lao động sáng tạo, trong nghỉ ngơi giải trí.
Môi trường đô thị bao gồm mọi yếu tố đất, nước, không khí, môi sinh, ánh sáng, lòng đất, các hệ sinh thái, các khu dân cư, các khu công nghiệp và cơ sở sản xuất, các khu bảo tồn thiên nhiên... và các hình thái vật chất khác nằm trong lãnh thổ đô thị. Không gian xanh là bộ phận chức năng quan trọng cấu thành không gian đô thị, trong đó bao gồm không gian xanh công cộng, không gian xanh cục bộ và không gian xanh chuyên dùng.
Không gian xanh và môi trường đô thị gắn bó trong tổng thể thống nhất cây xanh - không gian xanh có tác dụng cải thiện điều kiện tự nhiên và vệ sinh công cộng như: làm không khí thanh khiết, cải thiện điều kiện khí hậu, phòng chống khí độc hại, ngăn và dẫn gió, giảm tiếng ồn, làm cân băng sinh thái đô thị... Cây xanh còn làm đẹp thành phố và phong phú cuộc sống văn hoá dân cư đô thị, ngoài ra còn có ý nghĩa kinh tế và tác dụng phòng hộ an toàn.
Tuy nhiên, thực tế không gian xanh đô thị ở nước ta đã ít về số lượng, kém về chất lượng, yếu về quản lý, bảo vệ, khai thác lại đang đứng trước xu thế bê tông hoá ngày càng nhiều, cây xanh đang bị đẩy lùi, ảnh hưởng xấu làm suy thoái môi trường trầm trọng.
Vì vậy, chỉ có đánh giá và hiểu đầy đủ giá trị to lớn của cây xanh, dành cho không gian xanh một tỷ lệ đất đô thị thích đáng, đồng thời phải có những giải pháp tốt trong quy hoạch tổ chức không gian xanh toàn đô thị và trong từng khu chức năng, phải có sự lựa chọn cây trồng, điều kiện lập địa thích hợp và kể cả quy chế quản lý chặt chẽ... mới tạo cho không gian xanh thực sự góp phần cải tạo và bảo vệ môi trường đô thị.
Tất cả những vấn đề đặt ra trên đây nhằm rút ra sự cần thiết phải được nghiên cứu không gian xanh với việc cải thiện và bảo vệ môi trường đô thị với các mục tiêu:
Đánh giá đầy đủ tác động của không gian xanh với việc cải tạo và bảo vệ môi trường đô thị.
Đề xuất một số giải pháp về quy hoạch tổ chức không gian xanh, lựa chọn chỉ tiêu và cây trồng thích hợp.

Nội dung đề tài:
1- Đánh giá thực trạng không gian xanh và môi trường đô thị Việt Nam. Từ đây rút ra những vấn đề yêu cầu tổ chức cây xanh đô thị đối với môi trường đô thị.
2- Xác định những cơ sở khoa học cho việc tổ chức không gian xanh nhằm đề xuất những giải pháp tổ chức để cải thiện và môi trường đô thị.
3- Đề xuất những giải pháp tổ chức không gian xanh nhằm cải thiện và môi trường đô thị ở Việt Nam, cụ thể là Thủ đô Hà Nội.

Kết quả đề tài:
Đề tài đã phân tích sâu nét đặc thù của không gian xanh với việc cải thiện và bảo vệ môi trường, nhất là đã lựa chọn được các giải pháp hợp lý và các loại cây trồng trong đô thị theo các tiêu chí phù hợp với các khu chức năng đô thị. Đã đề xuất nhiều giải pháp và mô hình bố cục cây xanh trong thiết kế quy hoạch, có thể áp dụng được vào thực tế các đồ án đang nghiên cứu trong Viện và các địa phương.
Đề xuất được danh mục cây trồng đô thị và kiến nghị sử dụng một số công thức làm cơ sở cho bước nghiên cứu tiếp theo.
Đã kiến nghị và đề xuất được một số chỉ tiêu đất cây xanh và giải pháp quy hoạch trong công tác nghiên cứu thiết kế quy hoạch đô thị ở Việt Nam.

Thư viện Bộ Xây dựng
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)