Thông báo tuyển chọn đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường thuộc nguồn vốn Sự nghiệp môi trường năm 2020

Thứ sáu, 25/10/2019 07:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 397/TB-BXD về việc tuyển chọn đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường thuộc nguồn vốn Sự nghiệp môi trường năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-BXD ngày 01/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ và môi trường của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng thông báo danh sách dự kiến các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường thuộc Bộ Xây dựng quản lý từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường năm 2020 (Chi tiết xem tại Phụ lục 1 đính kèm công văn này) để các đơn vị tham gia tuyển chọn thực hiện. Trên cơ sở danh mục các nhiệm vụ, dự án này, các đơn vị tham gia có thể đề xuất bổ sung về mục tiêu, nội dung và kết quả sản phẩm.

Thời gian các đơn vị gửi Thuyết minh đề cương chi tiết (Mẫu Thuyết minh đề cương xem tại Phụ lục 2 đính kèm công văn này) trước ngày 15/11/2019 theo dấu bưu điện hoặc thời điểm nhận công văn của Bộ phận một cửa (Địa chỉ gửi về: Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Thời gian tổ chức họp Hội đồng thẩm định thuyết minh chi tiết trước ngày 05/12/2019 để ra quyết định phê duyệt danh mục, kinh phí các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường của Bộ Xây dựng năm 2020 trước cuối tháng 12/2019.

Thông tin cần thiết liên hệ: Ông Đinh Chính Lợi, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: Cơ quan: 024.39760271, máy lẻ 122; Di động: 0983140200. Email: dinhchinhloi@moc.gov.vn.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Thông báo 397/TB-BXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_397-TB-BXD_24102019.docxTải về
BXD_397-TB-BXD_24102019.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)