Giới thiệu công trình vào danh sách các công trình được Hội đồng tổ chức kiểm tra, chấp thuận nghiệm thu năm 2020

Thứ tư, 27/11/2019 15:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 27/11/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 22/HĐNTNN-CTTĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giới thiệu công trình vào danh sách các công trình được Hội đồng tổ chức kiểm tra, chấp thuận nghiệm thu năm 2020.

Theo đó, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng (Hội đồng) được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ kiểm tra công tác quản lý chất lượng, chất lượng công trình và công tác nghiệm thu các công trình quan trọng quốc gia, công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp tại Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 27/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao, Hội đồng kính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xem xét giới thiệu danh sách các công trình có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp do UBND tỉnh là cơ quan quyết định đầu tư hoặc là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thứ đối tác công tư được dự kiến khởi công trong năm 2020 để Hội đồng tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ.

Danh sách các công trình giới thiệu gửi về địa chỉ: Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, địa chỉ: Số 37 - Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội (điện thoại: 024.39760271; fax: 024.39780303), trước ngày 15/12/2019.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 22/HĐNTNN-CTTĐ

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_22-HĐNTNN-CTTĐ_27112019.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)