Thành lập Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu chế tạo hỗn hợp vật liệu gia cố tự lèn trên cơ sở phế thải công nghiệp thay thế xi măng nhằm ứng dụng ổn định nền móng các công trình xây dựng và giao thông”, mã số RD 47-17

Thứ năm, 07/11/2019 16:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 07/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 922/QĐ-BXD về việc Thành lập Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu chế tạo hỗn hợp vật liệu gia cố tự lèn trên cơ sở phế thải công nghiệp thay thế xi măng nhằm ứng dụng ổn định nền móng các công trình xây dựng và giao thông”, mã số RD 47-17 do Trường Cao đẳng Xây dựng số 1 chủ trì thực hiện. Hội đồng gồm 09 thành viên:

Chủ tịch Hội đồng

1.    TS. Nguyễn Quang Hiệp, Phó Vụ trường, Vụ Vật liệu xây dựng

Thư ký Hội đồng:

2.    TS. Vũ Hải Nam, Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

Ủy viên phản biện:

3.    TS. Trần Bá Việt, Phó chủ tịch, tổng thư ký Hội Bê tông Việt Nam

4.    PGS.TS. Nguyễn Duy Hiếu, Phó trưởng Khoa xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Ủy viên Hội đồng:

5.    TS. Văn Viết Thiên Ân, Phó trưởng Khoa Vật liệu xây dựng, trường Đại học xây dựng

6.    TS. Nguyễn Anh Dũng, Công ty Địa kỹ thuật - Môi trường

7.    TS. Hoàng Minh Đức, Giám đốc Viện chuyên ngành bê tông, Viện KHCN xây dựng

8.    PGS.TS Đoàn Thể Tường, Viện KHCN xây dựng

9.    ThS. Lê Văn Kế, Chuyên viên Vụ Vật liệu xây dựng

Khách mời:

1.    Đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Xây dựng số 1

2.    Đại diện Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng

Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ theo quy định và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 922/QĐ-BXD

Tài liệu đính kèm bài viết
BXD_922-QĐ-BXD_07112019.signed.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)