Thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị xây dựng

Thứ hai, 21/10/2019 11:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 21/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 851/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị xây dựng gồm các ông/bà có tên sau:

1. Phạm Văn Khánh, Cục trưởng - Cục Kinh tế xây dựng, Tổ trưởng

2. Hoàng Anh Tuấn, Phó Cục trưởng - Cục Kinh tế xây dựng, Tổ phó

3. Trương Thị Thu Thanh, Phó Cục trưởng - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

4. Hồ Ngọc Sơn, Phó Cục trưởng - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

5. Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Định mức & Đơn giá - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

6. Đặng Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Định mức & Đơn giá - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

7. Nguyễn Bắc Thủy, Trưởng phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Thành viên

8. Vũ Quốc Trọng, Phó trưởng Phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Thành viên

9. Nguyễn Văn Dương, Chánh văn phòng Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

10. Nguyễn Thùy Lê, Chuyên viên Phòng Định mức & Đơn giá - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

11. Phùng Thị Hương Giang, Chuyên viên Phòng Định mức & Đơn giá - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

12. Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên Phòng Định mức & Đơn giá - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

13. Lê Anh Vũ, Giám đốc Trung tâm tư vấn kinh tế xây dựng - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

14. Trần Thị Mỹ Lan, Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn kinh tế xây dựng - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

15. Nguyễn Thị Thu Hà, Trung tâm tư vấn kinh tế xây dựng - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

16. Nguyễn Bích Hạnh, Trung tâm tư vấn tư vấn kinh tế xây dựng - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

17. Nguyễn Thị Lệ Dung, Trung tâm tư vấn tư vấn kinh tế xây dựng - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

18. Đặng Anh Tuấn, Trung tâm tư vấn tư vấn kinh tế xây dựng - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

19. Hà Phương Anh, Trung tâm tư vấn tư vấn kinh tế xây dựng - Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

20. Phạm Xuân Luyến, Trưởng phòng Quản lý thiết kế - Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Thành viên

21. Ma Thị Luyến, Vụ Pháp chế, Thành viên

22. Nguyễn Văn Đoàn, Phó trưởng phòng Nghiên cứu Chỉ tiêu và Định mức kinh tế - kỹ thuật - Viện Kinh tế xây dựng, Thành viên

23. Nguyễn Chiến Thắng, Phòng Tổng hợp - Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên.

Theo Quyết định thành lập, Tổ biên tập có chức năng và nhiệm vụ sau:

Dự thảo Thông tư; tổ chức lấy ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức có liên quan và hoàn thiện dự thảo Thông tư.

Thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp và đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư.

Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến soạn thảo Thông tư do Tổ trưởng tổ biên tập phân công.

Thành viên Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Tổ biên tập tự giải thể sau khi Thông tư này được ban hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 851/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)