Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật liên quan đến quy hoạch

Thứ năm, 24/01/2019 23:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật liên quan đến quy hoạch

Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật liên quan đến quy hoạch
10-2018-L-CTN_04122018.pdf
 
Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật liên quan đến quy hoạch
 
Tờ giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật liên quan đến quy hoạch
8735-BC-BKHDT_07122018.pdf
 
Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật liên quan đến quy hoạch

Nguồn: moj.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)