Hà Nam tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 và phổ biến pháp luật tiếp cận thông tin

Thứ năm, 01/11/2018 15:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều ngày 01/11/2018, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 và phổ biến pháp luật tiếp cận thông tin. Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính (Bộ Tư pháp); ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; báo cáo viên pháp luật của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố… Phát biểu hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm nhấn mạnh, để Ngày Pháp luật năm 2018 được tổ chức thiết thực, hiệu quả, đề nghị các thành viên của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tăng cường, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và tập trung vào một số nội dung: Tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp, thực hiện chất lượng, hiệu quả hoạt động xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, trong đó chú trọng đến các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, vấn đề nóng, phức tạp hoặc kéo dài và các nhiệm vụ khác gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; triển khai tốt các luật, bộ luật mới được Quốc hội thông qua; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến sâu sắc trong xã hội về ý thức chấp hành pháp luật; tích cực, chủ động học tập, tìm hiểu và nắm vững pháp luật để hướng dẫn, tư vấn, giải thích, thuyết phục và vận động nhân dân chấp hành pháp luật; tập trung đào tạo, bồi dưỡng trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật trong giai đoạn phát triển mới. Ông Bùi Quang Cẩm - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh phát biểu tại hội nghị Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Thoa đã giới thiệu những nội dung cơ bản, những điểm mới, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người dân, trách nhiệm bồi thường của Nhà nước khi có cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ gây thiệt hại cho tổ chức, công dân và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 11 ngày 06/4/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018./.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)