Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Thứ hai, 16/12/2019 22:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
13-2019-L-CTN_03122019.pdf
 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
52-2019-QH14_25112019.pdf
 
Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Tai_lieu_gioi_thieu_Luat_sd_bs_mot_so_dieu_cua_Luat_Can_bo_cong_chuc_va_Luat_Vien_chuc.pdf

Nguồn: moj.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)