Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Thứ hai, 16/12/2019 22:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Lệnh công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
10-2019-L-CTN_03122019.pdf
 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
47-2019-QH14_22112019.pdf
 
Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Tai_lieu_gioi_thieu_Luat_sd_bs_mot_so_dieu_cua_Luat_To_chuc_CP_va_Luat_To_chuc_chinh_quyen_dia_phuong.pdf
 

Nguồn: moj.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)