Công tác xây dựng pháp luật có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan

Thứ ba, 11/04/2023 15:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dù khối lượng công việc rất lớn, nhưng các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã rất nỗ lực, cố gắng để hoàn thành nhiều công việc quan trọng. Việc xây dựng pháp luật được chuẩn bị từ sớm, từ xa, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo, tiến hành khẩn trương, đạt yêu cầu cả về chất lượng, tiến độ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu các cơ quan phân tích kỹ tính chủ động, sáng tạo, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các cơ quan, những đổi mới về phương pháp, cách thức trong công tác xây dựng pháp luật nhằm bảo đảm tính khoa học, dân chủ, pháp quyền - Ảnh: VGP/ĐH

Tại phiên họp thứ 22, Ủy ban Thường vụ Quốc cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Trình bày Tờ trình Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dành nhiều sự quan tâm cho công tác thể chế. Ngoài các phiên họp thường kỳ, Chính phủ đã tổ chức các phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Quy trình cho ý kiến các dự án luật được Chính phủ xem xét thận trọng, chặt chẽ. Các dự án khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều được Chính phủ xem xét, thông qua bằng nghị quyết.

Các bộ, cơ quan đã cố gắng, đầu tư thời gian, nguồn lực hơn cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, công tác xây dựng pháp luật được bảo đảm liên tục, hiệu quả. Chương trình xây dựng pháp luật được triển khai thực hiện nghiêm túc, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, góp phần tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất…

Trên cơ sở các nguyên tắc lập đề nghị Chương trình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2023 đối với 13 dự án. Bên cạnh đó, đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2024 gồm 14 dự án.

Thẩm tra về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình năm 2023, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết về điều chỉnh Chương trình năm 2023, Chính phủ và TAND Tối cao đề nghị bổ sung 11 dự án luật, 1 dự án pháp lệnh và 1 dự thảo nghị quyết (trong đó, tại kỳ họp thứ 5, Chính phủ đề nghị bổ sung gồm 6 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết; tại kỳ họp thứ 6, Chính phủ đề nghị bổ sung 4 dự án luật, TAND Tối cao đề nghị bổ sung 1 dự án luật).

Sau khi điều chỉnh Chương trình năm 2023, tại kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) thông qua 7 dự án luật, 2 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 9 dự án luật. Tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) thông qua 9 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5; cho ý kiến 6 dự án luật.

Về dự kiến năm 2024, Chính phủ, TAND Tối cao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại biểu Quốc hội đề nghị đưa 18 dự án luật vào Chương trình năm 2024, trong đó tại kỳ họp thứ 7 thông qua 6 dự án luật và cho ý kiến 10 dự án luật; tại kỳ họp thứ 8 thông qua 10 dự án luật và cho ý kiến 2 dự án luật.

Qua thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu dự kiến Chương trình năm 2024 bao gồm tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2024) thông qua 6 dự án luật đã được cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, 1 dự án luật theo quy trình tại một kỳ họp Quốc hội và 1 dự thảo Nghị quyết về Chương trình năm 2025; cho ý kiến 11 dự án luật. Tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024), thông qua 11 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7; cho ý kiến 2 dự án luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khẳng định khối lượng công tác lập pháp cần hoàn thành trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 rất lớn, chưa kể còn có thể bổ sung các nhiệm vụ lập pháp mới theo yêu cầu tại các văn kiện của Đảng và để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. 

Do đó, đề nghị các cơ quan tiếp tục nỗ lực tối đa, tập trung chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, bảo đảm chất lượng, tiến độ các dự án được giao chủ trì, đề xuất sáng kiến, giải pháp để Quốc hội có thể cơ bản hoàn thành Chương trình công tác lập pháp của nhiệm kỳ, bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dành nhiều sự quan tâm cho công tác thể chế - Ảnh: VGP/ĐH

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá thực hiện Kết luận số 19 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 về định hướng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Khoá XV, các cơ quan đã có tính chủ động hơn trong xây dựng luật, pháp lệnh.

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay, dù khối lượng công việc rất lớn, nhưng các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã rất nỗ lực, cố gắng để hoàn thành nhiều công việc quan trọng. Việc xây dựng pháp luật được chuẩn bị từ sớm, từ xa, phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo, tiến hành khẩn trương, đạt yêu cầu cả về chất lượng, tiến độ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý thời gian tới cần tiếp tục nâng cao hơn nữa tính chủ động, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công tác xây dựng pháp luật. Cùng với đó, phải tiếp tục khắc phục tình trạng chậm, muộn gửi hồ sơ, báo cáo, dẫn đến việc phải lùi tiến độ một số dự án luật, làm ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị từ nay đến tháng 5/2023, Ủy ban Pháp luật phối hợp với các cơ quan tiếp thu kết quả phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 và phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong tháng 5 để xây dựng Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, đánh giá việc thực hiện Chương trình thời gian qua và điều chỉnh, bổ sung Chương trình năm 2023, 2024. Trong đó đánh giá kỹ, nhìn lại kết quả xây dựng pháp luật, pháp lệnh năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan phân tích kỹ tính chủ động, sáng tạo, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các cơ quan, những đổi mới về phương pháp, cách thức trong công tác xây dựng pháp luật nhằm bảo đảm tính khoa học, dân chủ, pháp quyền, tạo sự đồng thuận giữa các cơ quan trong quá trình chuẩn bị với tinh thần từ sớm, từ xa./.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)