Quảng Ninh: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền và thực thi pháp luật

Thứ sáu, 04/11/2022 15:56
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, góp phần phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thời gian qua, ngành tư pháp của Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực đưa pháp luật vào cuộc sống.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp đã chủ động, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành đầy đủ các kế hoạch, văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn.

Sở Tư pháp tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án truyền thông (tháng 9/2022).

Ông Nguyễn Chính Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết: Trong các kế hoạch, văn bản, sở đều định hướng cụ thể nội dung để các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cần tập trung tuyên truyền, phổ biến là các văn bản pháp luật mới được ban hành, mới được sửa đổi, bổ sung; nghị quyết, chính sách, pháp luật liên quan đến nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh và các địa phương; chủ đề công tác năm 2022 của tỉnh; văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội như pháp luật về an ninh mạng; phòng chống bệnh truyền nhiễm; an toàn giao thông đường bộ; dân sự; hình sự; hôn nhân - gia đình; phòng chống ma túy; phòng, chống tham nhũng; phòng chống tác hại của rượu bia, phòng chống mua bán người, phòng, chống tra tấn...

Từ tháng 10/2021 đến hết tháng 7/2022, Sở Tư pháp đã tổ chức 9 hội nghị tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.000 người, gồm cán bộ, bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ hòa giải và hòa giải viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Các lớp tập huấn, hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành; báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; hòa giải viên ở cơ sở, người quản lý doanh nghiệp và cán bộ, nhân dân ở thôn, khu phố để đội ngũ này làm nòng cốt, thực hiện tốt hơn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân, góp phần phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa tại địa bàn dân cư, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Để giúp cho các sở, ngành, địa phương thuận lợi trong việc nghiên cứu các đề cương, tài liệu phục vụ công tác PBGDPL về phòng, chống tội phạm, Sở Tư pháp thường xuyên biên soạn, đăng tải, phát hành các đề cương, tài liệu lên Cổng thông tin điện tử của đơn vị và trang thông tin PBGDPL tỉnh. Đặc biệt, để phổ biến pháp luật phòng chống tội phạm cho đối tượng thanh, thiếu niên, sở đã biên soạn, phát hành 14 infographic và 1 video hoạt họa, đăng tải lên trang thông tin PBGDPL tỉnh. Đây là hình thức mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL nhận được nhiều phản hồi tích cực và nâng cao được hiểu biết cho thanh niên một cách sáng tạo, linh hoạt. Sở đã cấp phát 101.875 tờ gấp pháp luật trong đó có nội dung phổ biến pháp luật liên quan đến các tội phạm về ma túy; mua bán người; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, bảo vệ môi trường... để tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ và nhân dân.

Infographic tuyên truyền về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên do Sở Tư pháp biên soạn.

Tại các địa phương, các phòng tư pháp đã tham mưu cho UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL với những hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương như tổ chức hội nghị, hội thảo; tuyên truyền thông qua trợ giúp pháp lý; công tác hòa giải cơ sở; các hội thi, cuộc thi; tư vấn pháp luật, giải thích pháp luật; tuyên truyền thông qua tủ sách pháp luật, qua các phương tiện thông tin đại chúng... mang lại hiệu quả tích cực.

Ông Phạm Hữu Dung, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cửa Tràng, xã Tiền An, TX Quảng Yên, cho biết: Thông qua các hội nghị tập huấn, chúng tôi được báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật phổ biến nhiều nội dung mới, quy định pháp luật có liên quan đến đời sống hàng ngày, từ đó viện dẫn, tiếp tục tuyên truyền đến bà con trong khu dân cư thông qua các hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ, công tác vận động GPMB, xây dựng NTM, xây dựng nếp sống văn minh, phòng chống vi phạm pháp luật. Ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngày một nâng lên.

Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản và theo dõi thi hành pháp luật cũng được ngành tư pháp chú trọng. Qua đó, kịp thời sửa chữa những sai sót về nội dung, trình tự, thủ tục do luật định nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật và những yêu cầu khác về chất lượng dự án, dự thảo theo quy định của pháp luật. Sở Tư pháp đã thực hiện thẩm định 21 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), 4 đề nghị xây dựng nghị quyết; tham gia ý kiến vào 91 dự thảo văn bản QPPL của Trung ương và của tỉnh, 71 dự thảo văn bản khác do các sở, ngành gửi đến.

Ngoài ra, đơn vị phối hợp với các sở, ngành tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Trên cơ sở kết quả rà soát của các đơn vị, sở đã tổng hợp và tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực được rà soát năm 2021 với 50 văn bản hết hiệu lực toàn bộ trong năm 2021; 8 văn bản hết hiệu lực một phần.

Các vụ việc trợ giúp pháp lý được thụ lý và giải quyết đúng trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý; góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự cho địa phương.

9 tháng năm 2022, thông qua công tác thanh, kiểm tra, đã phát hiện và xử phạt hành chính đối với 2.008 trường hợp với tổng số tiền 9,87 tỷ đồng; cơ quan chức năng điều tra, làm rõ 364/427 vụ án hình sự. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tiếp tục củng cố, giữ vững, tình hình nhân dân ổn định, không xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ, phức tạp.

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Chính Nghĩa, trong thời gian tới đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về công tác PBGDPL, trong đó có phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh tập huấn, nâng cao năng lực thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên, góp phần giảm bớt các mâu thuẫn, xích mích tại cộng đồng dân cư, phòng ngừa tội phạm; tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống, tội phạm; triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở...

Nguồn: Quangninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)