Nghệ An thiết thực tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam

Thứ ba, 01/11/2022 16:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/10, Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) tại xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương.

Các đại biểu tham dự Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật tại Nghệ An - Ảnh: VGP/LS

Tham dự lễ hưởng ứng có ông Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương; ông Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương, các vụ, cục thuộc Bộ Tư pháp.

Về phía tỉnh Nghệ An có ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL; bà Hoàng Thị Thu Trang, Giám đốc Sở Tư pháp cùng đại diện lãnh đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL của tỉnh Nghệ An; Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Lê Hồng Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cho biết, trong những năm qua, thấm nhuần tư tưởng thượng tôn pháp luật của Bác Hồ "Trăm điều phải có thần linh pháp quyền", Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An luôn xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng và ý nghĩa to lớn, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị, là khâu đầu tiên của quá trình thi hành pháp luật, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, trở thành ý thức, hành động của từng cá nhân trong xã hội.

Qua 10 năm thực hiện, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được triển khai khá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn, thường xuyên có sự đổi mới, sáng tạo qua từng năm với nhiều hình thức đa dạng. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật là một trong những hình thức triển khai có hiệu quả, tạo được hiệu ứng tích cực, rộng rãi trong xã hội với 4.237 cuộc thi, thu hút 2.938.263 lượt người tham gia.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thông qua việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các lớp tập huấn, nhất là công tác truyền thông lưu động tại cộng đồng, được áp dụng rộng rãi trên hầu khắp các địa phương, nhất là các huyện miền núi. Theo đó, từ năm 2013 đến nay đã tổ chức được 85.711 cuộc với 13.662.090 lượt người tham gia. Hình thức, phương pháp tuyên truyền miệng đã có nhiều thay đổi.

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật đã được lan tỏa sâu rộng hướng về cơ sở, nhất là địa bàn các bản người dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo… tại các huyện miền núi như Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hải Bình, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể của tỉnh Nghệ An thời gian qua. Các kết quả này đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của tỉnh Nghệ An trong bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác pháp luật nói chung, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng, trong đó tập trung triển khai có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm tạo điều kiện để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát triển; đẩy mạnh thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Đồng thời, làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, vận động Nhân dân thông qua các hình thức sinh hoạt của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, tổ dân phố, cụm dân cư theo định hướng phải tăng tính đối thoại, thuyết phục, tránh tiến hành một chiều, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng Internet để triển khai…; Phát huy vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông; Có giải pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật - Ảnh: VGP/LS

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương cho biết, việc Bộ Tư pháp quyết định lựa chọn Nghệ An là một trong 3 địa phương tiêu biểu làm điểm để tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại cơ sở là nét mới trong chỉ đạo của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương nhằm hướng mạnh về cơ sở, tạo điểm nhấn, lan tỏa rộng lớn hơn tinh thần Ngày Pháp luật Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân.

Để tinh thần thượng tôn pháp luật ngày càng trở thành chuẩn mực trong ứng xử của người dân, hình thành nếp sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, khuyến khích và vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện pháp luật, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị tỉnh Nghệ An cần tiếp tục tập trung triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu như: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật; tiếp tục thể chế hóa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ, khả thi các chủ trương, đường lối của Đảng, các nhiệm vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ nhà nước cấp trên giao; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tạo tiền đề để tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả; thực hiện hiệu quả Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" theo Quyết định số 977 của Thủ tướng Chính phủ, phát huy vai trò của lực lượng Công an xã, phường, thị trấn, lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở, lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, bảo đảm các quy định pháp luật được chấp hành nghiêm minh, thống nhất ở mọi nơi, mọi lúc, mọi đối tượng; tăng cường các dịch vụ hỗ trợ pháp lý theo tinh thần cải cách hành chính, cải cách tư pháp như luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, hộ tịch, trợ giúp pháp lý để giúp người dân, doanh nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình…

Tại buổi lễ, Bộ Tư pháp đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong 10 năm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Bộ Tư pháp ủng hộ 200 triệu đồng cho nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai. Ngoài ra, Bộ Tư pháp trao tặng 10 tủ sách pháp luật cho tỉnh Nghệ An và 20 suất quà cho học sinh nghèo vượt khó.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)