Thanh Hóa: Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Thứ tư, 26/10/2022 14:47
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều ngày 24/10/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (PLVN) năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thi- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 10 năm qua, việc quán triệt, thực hiện Luật PBGDPL đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, bằng nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, với các mô hình, cách làm sáng tạo. Nội dung tuyên truyền phong phú, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu thực tiễn của người dân trên địa bàn. Các cấp, các ngành cũng đã quan tâm, nâng cao vị trí, vai trò của công tác PBGDPL; xác định công tác PBGDPL là một trong những nội dung của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Hiệu quả của công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cũng trong 10 năm qua, các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 30.540 buổi tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật cho gần 2,7 triệu lượt cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở về kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải. Cấp phát hơn 5.796 tài liệu pháp luật đến các cấp, các ngành, cán bộ làm công tác PBGDPL. Đồng thời, đăng tải và phát trên phương tiện thông tin đại chúng 105.752 tin bài về pháp luật. Cùng với đó, toàn tỉnh đã xây dựng 116 tủ sách pháp luật của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 1.150 tủ sách pháp luật ở các cơ quan đơn vị; 1.121 tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn; 825 tủ sách pháp luật ở thôn, bản, khu phố. Các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã lồng ghép tổ chức trợ giúp pháp lý cho 15.741 vụ việc…

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ năm 2013 đến nay các sở, ban, ngành trong tỉnh đã tổ chức hưởng ứng, triển khai 120 cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam”; triển khai 720 hội nghị, tọa đàm, hội thảo, giao ban chuyên đề ở cấp tỉnh và 3.670 hội nghị ở cấp huyện để tuyên truyền nội dung, tinh thần của Hiến pháp và các văn bản pháp luật mới…

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi- Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã biểu dương những nỗ lực, thành tích của các sở, ban, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực hiện Luật PBGDPL và Ngày PLVN.

Đồng chí nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, Ngày PLVN thực sự thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả; đồng chí yêu cầu Sở Tư pháp, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, Ngày PLVN; trong đó tập trung vào một số nội dung sau đây:

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Thứ nhất, tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL, hưởng ứng Ngày Pháp luật để phục vụ đắc lực hơn cho việc thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; từng cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong công tác PBGDPL.

Thứ hai, tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Luật PBGDPL, Kết luận số 80 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; cần tăng cường công tác phối hợp, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PBGDPL; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với xây dựng Đảng, tổ chức chính trị trong sạch vững mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi- Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Thứ ba, tăng cường hơn nữa việc triển khai, hướng dẫn thi hành các quy định của pháp luật, để các Luật được ban hành sớm đi vào cuộc sống; nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác và trách nhiệm nêu gương của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là trong tuân thủ và chấp hành pháp luật để mọi người dân tin tưởng, noi theo. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong thực thi công vụ. 

Thứ tư, có giải pháp hữu hiệu để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, coi đây là khâu đột phá trong tổ chức thi hành pháp luật, là mục tiêu quan trọng nhất của công tác PBGDPL. Để mỗi người dân cần chủ động hơn trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật vì lợi ích của mình và cộng đồng.

Thứ năm, tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL. Đổi mới hình thức, nội dung PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Các cấp, các ngành quan tâm, bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác PBGDPL.

Các cá nhân, tập thể được vinh danh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng Ngày PLVN (ngày 9-11), đại diện Tỉnh đoàn đã phát biểu hưởng ứng Ngày PLVN.

Ghi nhận kết quả trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật PBGDPL giai đoạn 2013-2022, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguồn: Thanhhoa.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)