Yên Bái: Phát động tháng cao điểm hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” năm 2022

Thứ năm, 13/10/2022 14:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/10, tại huyện Văn Yên, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) năm 2022.

Quang cảnh Lễ phát động

Các đại biểu dự Lễ phát động

Dự Lễ phát động có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh; lãnh đạo một số huyện, thị xã, thành phố cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, đoàn viên thanh niên, học sinh, lực lượng vũ trang huyện Văn Yên.

Tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Huy Cường - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp đã quán triệt đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu về “Ngày Pháp luật Việt Nam” và các quy định trong Luật PBGDPL.

Để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 và các năm tiếp theo thực sự thiết thực, hiệu quả, lãnh đạo Sở Tư pháp đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần quán triệt và thực hiện tốt các nội dung như: thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; quán triệt thực hiện nghiêm túc Kết luận số 80 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, Chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; phổ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, làm cho việc tìm hiểu, nghiên cứu, học tập Hiến pháp, pháp luật trở thành công việc hàng ngày của mọi cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại Lễ phát động

Đồng chí cũng đề nghị, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần lựa chọn những nội dung, hình thức phù hợp để triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm đảm bảo hiệu quả; thường xuyên phổ biến và triển khai các văn bản pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các sở, ngành, địa phương, trong đó đặc biệt chú trọng đến các văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương ban hành liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong đời sống xã hội; lựa chọn phổ biến những văn bản pháp luật trong những lĩnh vực đang được nhân dân quan tâm, đặc biệt là việc triển khai thi hành kịp thời, đầy đủ các Luật, nghị quyết được Quốc hội mới thông qua. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với đổi mới nội dung, hình thức triển khai công tác PBGDPL; thực hiện công tác tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm, nhân rộng và phát huy các mô hình có cách làm hay, sáng tạo. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; lồng ghép công tác phổ biến pháp luật trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở…

Tháng cao điểm hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” năm 2022 diễn ra từ ngày 15/10 - 15/11/2022.

Nguồn: Yenbai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)