Hải Phòng: Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam-Giáo dục, lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật

Thứ tư, 21/09/2022 14:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Kế hoạch số 221 hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục, lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật, khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nói riêng và vai trò của pháp luật nói chung trong đời sống xã hội.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng những việc làm, hành động cụ thể

UBND thành phố yêu cầu, việc triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phải gắn với tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và thi hành pháp luật của Trung ương, thành phố; phục vụ Chủ đề năm 2022 “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu – Thực hiện chuyển đổi số”.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam bằng những việc làm, hành động cụ thể, thường xuyên, nhằm tạo sự chuyển biến toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2021, 2022; các vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của địa phương năm 2022; những vấn đề nóng trên địa bàn được dư luận xã hội quan tâm; phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; bảo vệ môi trường; biên giới, hải đảo; bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội và cháy nổ; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội...

Tập trung phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường ứng dụng CNTT trong việc giải quyết các TTHC.

Cùng với đó, kịp thời thông tin, phản ánh, lan tỏa, tôn vinh gương sáng trong xây dựng và thi hành pháp luật; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”.

Đa dạng hóa các hoạt động hưởng ứng tạo sự lan tỏa sâu rộng

Theo đó, căn cứ điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế, bảo đảm hiệu quả, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị được giao. Chú trọng đa dạng hóa các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường xã hội hóa trong triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Chú trọng tăng cường phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống truyền thanh cơ sở; đăng tải các tin, bài hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên các Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, địa phương, đơn vị, Trang thông tin Phổ biến giáo dục pháp luật thành phố.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, đối thoại chính sách; biên soạn và phát hành các tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật... hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tham gia hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến toàn quốc về các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật quốc gia.

Thực hiện các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan về Ngày Pháp luật qua việc tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam tại các tuyến phố chính, các thôn, tổ dân phố, trụ sở cơ quan, đơn vị…

Nguồn: Haiphong.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)