Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 2/2022

Thứ hai, 21/03/2022 16:40
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 2/2022, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 4 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 2 nghị định của Chính phủ và 2 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định số 19/2022/NĐ-CP ngày 22/2/2022 của Chính phủ quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc.

Cụ thể, Nghị định số 18/2022/NĐ-CP ngày 18/2/2022 của Chính phủ về nghi lễ đối ngoại thay thế nội dung Nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài (từ Chương 8 đến Chương 13) tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

Nghị định có các điểm mới: (i) Điều chỉnh danh nghĩa các chuyến thăm cấp cao; (ii) Bổ sung tiêu chí, các biện pháp nghi lễ cho chuyến thăm cấp nhà nước của Nguyên thủ quốc gia nước khách; (iii) Quy định về chuyến thăm mang hai danh nghĩa Đảng và Nhà nước; (iv) Bổ sung quy định về đón tiếp Người đứng đầu đảng cầm quyền không giữ chức vụ nhà nước là khách mời của Tổng Bí thư; (v) Bổ sung quy định đón tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm nội bộ; quy định về bố trí làm việc và chiêu đãi đoàn khách cấp cao nước ngoài quá cảnh; bổ sung, điều chỉnh quy định về người tháp tùng; (vi) Bổ sung quy định về thư, điện mừng, điện chia buồn, thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao; (vii) Bổ sung quy định Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc trình Ủy nhiệm thư lên Thủ tướng Chính phủ; (viii) Quy định cụ thể về việc chào xã giao, chào từ biệt của Đại sứ nước ngoài tại Việt Nam; (ix) Điều chỉnh quy định về tổ chức chiêu đãi nhân dịp Quốc khánh 2/9 và Tết Nguyên đán.

Nghị định số 19/2022/NĐ-CP ngày 22/2/2022 của Chính phủ quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Nghị định gồm 11 điều, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu, phục viên; công nhân và viên chức quốc phòng nghỉ hưu; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong Quân đội hy sinh, từ trần; quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần; chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân của công nhân, viên chức quốc phòng phục vụ trong Quân đội.

Quyết định số 3/2022/QĐ-TTg ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ quy định tiêu chuẩn cụ thể về nhà ở công vụ đối với cơ quan Trung ương, tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với địa phương, tiêu chuẩn nhà ở công vụ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an…

Theo Bộ Xây dựng, ngày 10/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg về tiêu chuẩn nhà ở công vụ. Qua 5 năm thực hiện Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg, đã tạo hành lang pháp lý giúp các địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn nhà ở công vụ, tạo điều kiện cho các cán bộ được điều động, luân chuyển từng bước ổn định cuộc sống, an tâm công tác.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đã đạt được thì cũng đã xuất hiện một số khó khăn, vướng mắc đòi hỏi phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung của Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg, gồm 03 nhóm vấn đề: 1- Một số khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với pháp luật có liên quan; 2- Một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy định về chức danh, vị trí việc làm của các cán bộ thuê nhà ở công vụ; 3- Một số nội dung liên quan đến việc quy định loại nhà ở công vụ và định mức trang thiết bị nội thất chưa phù hợp với tình hình thực tế.

Qua rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng nhận thấy, cần thiết phải xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các địa phương và Bộ ngành trong việc áp dụng tiêu chuẩn nhà ở công vụ, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho các địa phương, Bộ ngành có cơ sở triển khai thực hiện.

Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

Quyết định quy định về: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; mục đích; nguyên tắc công nhận; thẩm quyền công nhận; các tiêu chí và cách đánh giá công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận đô thị văn minh.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)