Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hồ Chí Minh

Thứ tư, 03/11/2021 15:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND TPHCM đã ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TPHCM (sau đây gọi là Hội đồng).

Trong đó, Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách công tác tư pháp. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Phó Giám đốc Sở Tư pháp phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Phó Chánh Văn phòng UBND TP phụ trách công tác tư pháp; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng: Xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn TP.

Đề xuất Thành ủy, UBND TP ban hành văn bản về cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Xây dựng Chương trình, Đề án, Kế hoạch của UBND TP, Chủ tịch UBND TP về phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách pháp luật trên địa bàn TP.

Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cần có sự phối hợp liên ngành để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh địa bàn TP.

Hướng dẫn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn TP; thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật địa bàn TP.

Thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh chính sách xã hội, huy động các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông về chính sách pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao.

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)