Yên Bái: Hội nghị báo cáo viên pháp luật năm 2021

Thứ hai, 18/10/2021 13:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/10, Sở Tư pháp Yên Bái tổ chức Hội nghị báo cáo viên pháp luật năm 2021 với sự tham dự của các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; cán bộ pháp chế các sở, ngành; công chức ngành tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và cán công chức, viên chức của Sở.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị  đã triển khai nội dung Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và thực hiện Luật PBGDPL; Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL; Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng thời, triển khai hiệu quả Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11/2021). 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Tư pháp biểu dương đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp, ngành đã phát huy được vai trò của mình trong việc truyền tải đưa pháp luật vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của nhân dân trong những năm qua. 

Thời gian tới, toàn ngành tiếp tục nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục tập trung tuyên truyền các nội dung: tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới; phổ biến thông tin về cải cách hành chính; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công; đẩy mạnh PBGDP, ý thức, trách nhiệm tuân thủ và chấp hành pháp luật; phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật...  

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe chuyên đề giới thiệu Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 gồm 10 chương, 96 điều, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực 01/7/2019, thay thế cho Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2007, 2012. Qua đó, giúp đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ pháp chế, cán bộ làm công tác PBGDPL nâng cao kiến thức pháp luật, góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Yenbai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)