Tăng cường công tác phố biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2022-2027

Thứ sáu, 08/10/2021 14:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Trong Kế hoạch thực hiện chương trình Tăng cường công tác phố biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2022-2027, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu phấn đấu 100% người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các trường cao đẳng, trường trung cấp được tuyên truyền, phổ biển, thông tin đầy đủ, rộng rãi về pháp luật giáo dục nghề nghiệp, các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp nhằm giúp người học nhận thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

Học viên lớp nghề gia công và thiết kế đồ mộc theo tiêu chuẩn Đức tại trường Cao đẳng Nghề Yên Bái.

Cùng với đó, 100% người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc đối tượng học xong đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống, công việc, vị trí việc làm sẽ đảm nhận.

Các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu của chương trình bao gồm: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn học pháp luật và công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; huy động nguồn lục xã hội hóa thực hiện Chương trình…

Nguồn: Yenbai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)