Hà Nội: Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021

Thứ tư, 06/10/2021 14:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 5/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND về hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo kế hoạch, các cấp, các ngành thành phố Hà Nội nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, đổi mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội. 

Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), được các cấp, các ngành tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm 2021, nhất là trong đợt cao điểm từ thời điểm ban hành kế hoạch này đến hết tháng 11/2021, trọng tâm bắt đầu từ ngày 15/10 đến 15/11. Trong đó tập trung vào tuyên truyền, giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; biểu dương gương “Người tốt, việc tốt” trong tuyên truyền, xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội.

Bên cạnh đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; đất đai… Đặc biệt là các nội dung liên quan đến thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố Hà Nội; chính quyền điện tử; dịch vụ công trực tuyến; trật tự văn minh đô thị; vệ sinh môi trường; trật tự xây dựng và đô thị; an toàn vệ sinh thực phẩm; lao động; đầu tư; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống cháy nổ; trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội; an sinh xã hội; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em; xây dựng nếp sống “Văn hoá trong phòng, chống dịch Covid-19” 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố, địa phương, cơ quan, đơn vị, căn cứ tình hình, điều kiện thực tế chủ động lựa chọn hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)