Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 230/KH-UBND về việc hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội, năm 2023.

<<1...3456...27>>
Tìm theo ngày :