Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Công văn số 966/HĐPH về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 04/2020.  

Tìm theo ngày :