Ngày 26/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2022. Đây là phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật lần thứ 4 trong năm 2022.

Tìm theo ngày :