Chiều ngày 20/4/2020, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu làm việc với Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và Bộ phận thường trực Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 12/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Tìm theo ngày :