Ngày 20/01/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 66/QĐ-BXD về việc Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Đầu tư xây dựng Khu Trung tâm thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại Hòa Lạc.
Tìm theo ngày :