Tài liệu giới thiệu Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Thứ hai, 16/12/2019 22:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Giới thiệu Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Lệnh công bố Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
 
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
49-2019-QH14_22112019.pdf
 
Tài liệu giới thiệu Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
Tai_lieu_gioi_thieu_Luat_Xuat_canh_Nhap_canh_cua_cong_dan_Viet_Nam.pdf
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)