Tài liệu giới thiệu Luật Điện ảnh

Thứ sáu, 17/02/2023 15:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Toàn văn Tài liệu giới thiệu Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 xem tại tệp đính kèm:

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)