Trả lời kiến nghị của Cử tri thành phố Hải Phòng tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Thứ tư, 05/02/2020 10:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng theo hướng quy định rõ tiêu chí xác định, phân loại cụ thể đối với “công trình xây dựng có quy mô lớn” (quy mô xây dựng, quy mô vốn đầu tư…) được quy định trong Điều 82 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; đồng thời đề nghị bỏ Khoản 3, vì chỉ có việc thẩm duyệt về phòng, chống cháy nổ thực hiện song song, đồng thời với thẩm định thiết kế.”
 
Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 89/BXD-HĐXD ngày 07/01/2020 trả lời như sau:
 
-Về ý kiến cần quy định rõ tiêu chí xác định, phân loại cụ thể đối với “công trình xây dựng có quy mô lớn” (quy mô xây dựng, quy mô vốn đầu tư): Các chỉ tiêu để định lượng “công trình xây dựng có quy mô lớn” phải căn cứ theo từng loại nguồn vốn, từng loại dự án, công trình khác nhau để quy định cụ thể tương ứng; các tiêu chí này có thể thay đổi theo từng giai đoạn phát triển của đất nước. Vì vậy, để đảm bảo tính ổn định của luật, việc phân loại cụ thể đối với “công trình xây dựng có quy mô lớn” sẽ dự kiến quy định tại Nghị định hướng dẫn thi hành luật như hiện hành.
 
-Về ý kiến liên quan đến nội dung thực hiện song song thủ tục về phòng cháy chữa cháy, đánh giá tác động môi trường tại giai đoạn thẩm định thiết kế: Bộ Xây dựng xin ghi nhận để nghiên cứu và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét trong quá trình xây dựng và điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan.
 
Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 89/BXD-HĐXD
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)