Tài liệu giới thiệu Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Thứ năm, 15/10/2020 14:39
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Toàn văn tài liệu giới thiệu Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng xem tại tệp đính kèm:

Nguồn: Moc.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)