Thông tin văn bản số: 14/2021/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 14/2021/TT-BXD
Ngày ban hành 08/09/2021
Ngày hiệu lực 01/11/2021
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Chuyên ngành Kinh tế xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC