Thông tin văn bản số: 13/2021/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 13/2021/TT-BXD
Ngày ban hành 31/08/2021
Ngày hiệu lực 15/10/2021
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Bùi Hồng Minh  Thứ trưởng 
Chuyên ngành Kinh tế xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
31/08/2021
31/08/2021
15/07/2021
09/02/2021
26/01/2021
06/10/2020
18/09/2020