Thông tin văn bản số: 08/2021/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 08/2021/TT-BXD
Ngày ban hành 02/08/2021
Ngày hiệu lực 17/09/2021
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Bùi Hồng Minh  Thứ trưởng 
Chuyên ngành Kinh tế xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
30/06/2021
19/05/2021
19/05/2021
19/05/2021