Thông tin văn bản số: 07/2021/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 07/2021/TT-BXD
Ngày ban hành 30/06/2021
Ngày hiệu lực 15/08/2021
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Chuyên ngành Nhà ở và thị trường BĐS