Thông tin văn bản số: 02/2021/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 02/2021/TT-BXD
Ngày ban hành 19/05/2021
Ngày hiệu lực 05/07/2021
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Chuyên ngành Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
CÁC VĂN BẢN KHÁC