Thông tin văn bản số: 15/2021/NĐ-CP
Số/ Ký hiệu 15/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/03/2021
Ngày hiệu lực 03/03/2021
Hình thức văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc  Thủ tướng 
Chuyên ngành Hoạt động xây dựng