Thông tin văn bản số: 48/QĐ-BXD
Số/ Ký hiệu 48/QĐ-BXD
Ngày ban hành 17/01/2020
Ngày hiệu lực 06/02/2020
Hình thức văn bản Quyết định
Chuyên ngành Khác