Thông tin văn bản số: 11/CT-TTg
Số/ Ký hiệu 11/CT-TTg
Ngày ban hành 04/03/2020
Ngày hiệu lực 04/03/2020
Hình thức văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính phủ  Nguyễn Xuân Phúc  Thủ tướng Chính phủ 
Chuyên ngành Khác