Thông tin văn bản số: 14/2023/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 14/2023/TT-BXD
Ngày ban hành 29/12/2023
Ngày hiệu lực 15/02/2024
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Bùi Hồng Minh  Thứ trưởng 
Chuyên ngành Kinh tế xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC