Thông tin văn bản số: 09/2023/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 09/2023/TT-BXD
Ngày ban hành 16/10/2023
Ngày hiệu lực 01/12/2023
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Tường Văn  Thứ trưởng 
Chuyên ngành Quy chuẩn - Tiêu chuẩn
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
03/10/2023
25/08/2023
25/08/2023
25/08/2023
25/08/2023
15/07/2023
12/07/2023