Thông tin văn bản số: 15/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 15/VBHN-BXD
Ngày ban hành 12/10/2023
Ngày hiệu lực 12/10/2023
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Tường Văn  Thứ trưởng 
Chuyên ngành Khác