Thông tin văn bản số: 08/2023/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 08/2023/TT-BXD
Ngày ban hành 03/10/2023
Ngày hiệu lực 20/11/2023
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Chuyên ngành Khác
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
25/08/2023
25/08/2023
25/08/2023
25/08/2023
15/07/2023
12/07/2023
30/06/2023