Thông tin văn bản số: 05/2023/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 05/2023/TT-BXD
Ngày ban hành 01/08/2023
Ngày hiệu lực 20/09/2023
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Chuyên ngành Khác
CÁC VĂN BẢN KHÁC