Thông tin văn bản số: 02/2023/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 02/2023/TT-BXD
Ngày ban hành 03/03/2023
Ngày hiệu lực 20/04/2023
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Bùi Hồng Minh  Thứ trưởng 
Chuyên ngành Kinh tế xây dựng
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
27/02/2023
23/02/2023
08/02/2023
08/02/2023
29/12/2022
30/11/2022
30/11/2022