Thông tin văn bản số: 05/2022/TT-BXD
Số/ Ký hiệu 05/2022/TT-BXD
Ngày ban hành 30/11/2022
Ngày hiệu lực 01/06/2023
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Lê Quang Hùng  Thứ trưởng 
Chuyên ngành Khoa học công nghệ và Môi trường
CÁC VĂN BẢN KHÁC
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Nội dung trích yếu
30/11/2022
17/11/2022
11/11/2022
24/10/2022
20/10/2022
27/09/2022
26/09/2022