Tin hoạt động

Xác nhận vật liệu chịu lửa trong nước chưa sản xuất được (11/28/17 3:45 PM)

Bộ Xây dựng nhận được các văn bản số 1709076/CV-FHS của Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (viết tắt là Công ty Formosa) về việc đề nghị xác nhận vật liệu chịu lửa của Công ty Formosa đặt mua nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, các tính năng kỹ thuật, chỉ tiêu lý hóa và kích thước sản phẩm của các loại vật liệu chịu lửa Công ty Formosa nhập khẩu kèm theo hợp đồng mã số LG 2A HWAF25A0 ngày 14/4/2017 được ký giữa Công ty Formosa và Công ty TNHH kỹ thuật Nippon Steel & Sumikin.

LIÊN KẾT WEBSITE