Tin hoạt động

Công tác quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng (8/3/18 3:39 PM)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 6044/VPCP-ĐMDN ngày 26/6/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Sơn Hải kèm theo văn bản liên quan. Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã nhận được đề nghị trực tiếp của Công ty TNHH MTV Chăn nuôi Sơn Hải tại văn bản số 01/CV-Cty ngày 15/5/2018 về việc hướng dẫn về một số vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng trong quá trình thực hiện Luật Xây dựng năm 2014.  

Danh mục đồ án quy hoạch
LIÊN KẾT WEBSITE