Thông tin khen thưởng, xử phạt
 

Ngày 12/5/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 421/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho bà Đỗ Thị Tú, Kế toán, Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và có nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng.

 

Ngày 12/5/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 420/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 06 cá nhân thuộc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 26/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 373/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 10 cá nhân thuộc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 17/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 312/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 05 cá nhân thuộc Báo Xây dựng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 313/QĐ-BXD về việc công nhận các công trình xây dựng đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao đợt 1 năm 2017 gồm các công trình sau: 

 

Ngày 12/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 296/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 13 tập thể và 14 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng và sự phát triển của Mạng Kiểm định năm 2016 gồm:

 

Ngày 12/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 294/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 06 tập thể và 04 cá nhân thuộc Viện Kinh tế Xây dựng, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 12/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 293/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 14 tập thể thuộc Viện Kinh tế Xây dựng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 11/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 290/QĐ-BXD về việc tặng Cờ cho 15 đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của công nhân viên chức ngành Xây dựng” năm 2016 gồm:

 

Ngày 11/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 289/QĐ-BXD về việc tặng Bằng chứng nhận của Bộ Xây dựng cho 29 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của công nhân viên chức ngành Xây dựng” năm 2016 gồm:

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE