Thông tin khen thưởng, xử phạt
 

Ngày 22/3/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 205/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho ông Fukushima Yosuke, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng.

 

Ngày 20/3/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 192/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 01 tập thể và 05 cá nhân thuộc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 20/3/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 191/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho ông Phạm Tài Anh, Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Sơn La, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016.

 

Ngày 20/3/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 190/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 02 cá nhân thuộc Sở Xây đựng tỉnh Phú Yên, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 16/3/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 185/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Xây dựng cho ông Đỗ Trung Hùng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác giai đoạn 2014-2016.

 

Ngày 16/3/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 184/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 tập thể và 07 cá nhân thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 16/3/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 183/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 05 tập thể thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới), đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 16/3/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 182/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 40 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Bình Định, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 28/02/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 107/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 07 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Quảng Bình, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 28/02/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 106/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho ông Đặng Gia Dũng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016.

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE