Thông tin khen thưởng, xử phạt
 

Ngày 19/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 530/QĐ-BXD về việc tặng Cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho 13 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 19/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 528/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 50 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và có nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 19/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 527/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 04 cá nhân, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 18/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 514/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 09 tập thể và 10 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng và sự phát triển của Mạng Kiểm định năm 2017 gồm:

 

Ngày 16/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 497/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 05 đồng chí Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đã có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 16/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 495/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 04 đồng chí Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, đã có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 16/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 494/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 27 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Phú Thọ, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 11/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 425/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 10 cá nhân thuộc tỉnh Quảng Bình, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 12/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 436/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 18 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Sơn La, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 12/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 434/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 19 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Hòa Bình, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự phát triển của ngành Xây dựng gồm:

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE