Thông báo
 

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 0111/CV-OKAMURA/2016 ngày 03/11/2016 của Công ty TNHH OKAMURA TOKYO theo hồ sơ đề nghị thông báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

 

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 95/2016/CV-UDL ngày 23/12/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý bất động sản UDIC theo hồ sơ đề nghị thông báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

 

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1241/ĐĐN - QLTN ngày 10/10/2016 của Công ty TNHH Quản lý Tòa nhà D2 Giảng Võ theo hồ sơ đề nghị thông báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

 

Thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi quốc tế Ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Tây – Nam thành phố Bà Rịa, đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát động cuộc thi và trân trọng kính mời các tổ chức, cá nhân đăng ký tham dự cuộc thi, cụ thể như sau:

 

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 01/2016/VH ngày 06/01/2017 của Công ty Cổ phần Quản lý khai thác tòa nhà Việt - Hàn kèm theo hồ sơ đề nghị thông báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

 

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng.

 

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

 

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

 

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, Bạn đọc trong và ngoài nước tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

 

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 274/CV-DVDKVT ngày 15/12/2016 của Công ty cổ phần dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu kèm theo hồ sơ đề nghị thông báo đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE