Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 28/09/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 405/GCN-BXD về việc Công ty CP Công nghệ xây dựng Đức Thịnh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 28/09/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 404/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Tín Hòa Phát – 287 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 28/09/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 403/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần 4D đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 27/09/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 402/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần NEWIND đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 27/09/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 401/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và xây đựng công trình giao thông Phúc Thịnh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 27/09/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 400/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng và kiểm định Quảng Ninh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 27/09/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 399/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thái Anh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 27/09/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 398/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần E.C.C đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 15/09/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 382/GCN-BXD về việc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng công nghệ xây dựng -Trường đại học Bách khoa - Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

 

Ngày 15/09/2016, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 381/GCN-BXD về việc Liên hiệp Khoa học công nghệ địa chất - nền móng và kiểm định xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE