Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 28/02/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 60/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và Kiểm định xây dựng Thanh Hóa đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 27/02/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 59/GCN-BXD về việc Công ty TNHH một thành viên thương mại và xây dựng LC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 27/02/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 57/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình 979 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 27/02/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 56/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây dựng Bình Dương đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 27/02/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 55/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Việt Đức đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 14/02/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 39/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng An Phú Phát Phú Quốc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 14/02/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 38/GCN-BXD về việc Trung tâm giám định - Chi nhánh Tổng Công ty Đông Bắc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 10/02/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 35/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng PQR đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 10/02/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 34/GCN-BXD về việc Công ty TNHH MTV thương mại - dịch vụ Đạt Lam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 25/01/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 30/GCN-BXD về việc Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai (thuộc Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng Lào Cai) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE