Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 21/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 184/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn xây dựng địa kỹ thuật và môi trường đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 30/03/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 124/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiểm định xây dựng Hòa Bình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 29/03/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 111/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần vận hành và bảo trì đường Cao tốc Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 16/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 236/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn Xây dựng Đồng Nai đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 16/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 235/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn kiểm định xây dựng Đông Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 16/05/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 234/GCN-BXD về việc Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 07/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 148/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần công nghiệp V27 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 07/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 147/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn T27 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 07/04/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 146/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định chất lượng xây dựng 688 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

 

Ngày 29/03/2017, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 115/GCN-BXD về việc Viện quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng. 

    Trang   ‹‹ Trước 8 9 10 11 12 13 14 15 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE